Kilka słów o innowacji...

Współczesny świat dynamicznie się zmienia. Zmieniają się też sposoby komunikacji między ludźmi. Język angielski stał się językiem międzynarodowej komunikacji. Pojawia się on w dziedzinie polityki, informatyki, handlu, sportu, bankowości, nauki, medycyny, a znajomość tego języka przestaje być przywilejem, a staje się koniecznością. Globalizacja i rozwój techniki przyczyniają się do tego, że komunikacja z kimś z odległych zakątków świata nie jest problemem.

 Z drugiej strony obserwujemy, że wzrasta świadomość tożsamości narodowej w naszym społeczeństwie. Kładziony jest nacisk na pogłębianie wiedzy i znajomości historii i kultury swojego kraju. Ogromnie szybki postęp techniki i tempo życia sprawiły, że ludzie komunikują się za pomocą wielu skrótów, form niepoprawnych i wielu zapożyczeń zwłaszcza z języka angielskiego. Chcemy pokazać uczniom, że da się połączyć pogłębianie znajomości języka angielskiego przy jednoczesnym zachowaniu poszanowania  dla języka polskiego i swoich wartości narodowych.

W innowacji zachęcamy uczniów do bycia otwartym na kulturę krajów anglosaskich przy jednoczesnym pogłębianiu świadomości,  jakie bogactwo kryje się w naszym języku ojczystym i kulturze naszego kraju. Poprzez podjęte działania będziemy dążyć do tego, aby ukazać związki między kulturą polską a anglojęzyczną, dzięki czemu – mamy nadzieję- wzrośnie poczucie więzi międzynarodowej oraz wyzwolone zostaną postawy tolerancji i akceptacji dla odmienności.

Innowacja zakłada integrację środowiska szkolnego- szczególnie istotną w chwili tworzenia nowej szkoły.

 

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now